عقد قرارداد همکاری با پرسپولیس ، استقلال و تراکتور به عنوان کارگزار اقتصادی

عقد قرارداد همکاری با پرسپولیس ، استقلال و تراکتور به عنوان کارگزار اقتصادی

قرارداد همکاری مبنا توسعه مبین با پرسپولیس ، استقلال و تراکتور به عنوان کارگزار اقتصادی منعقد شد.