فرصت های شغلی

به ما بپیوندید

فرصت های شغلی در مبنا توسعه مبین

آگهی های استخدامی  :

https://jobinja.ir/companies/mabna-tosea-mobin/jobs

https://www.e-estekhdam.com

ارسال رزومه و درخواست استخدام به آدرس ایمیل :

info@mabna.co

فرصت های شغلی

  • موقعیت: تهران
  • دپارتمان: فروش

انجام امور حسابداری شرکت از جمله حقوق و دستمزد ، 169،معاملات فصلی ،صدور اسناد حسابداری ،امور اداری – مالی مربوطه ،تسویه حساب ها،انجام امور بانکی و دارایی

 

  • موقعیت: تهران
  • دپارتمان: مالی
  • موقعیت: تهران
  • دپارتمان: تولید محتوا
  • موقعیت: تهران
  • دپارتمان: تولید محتوا

بیمه و مزایا

پرداخت پاداش بر مبنای سیستم شاخص کلیدی عملکرد (KPI)